Εκτύπωση
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ», η οποία στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «η εταιρεία», ενημερώνει δια της παρούσας δήλωσης το άτομο στο οποίο απευθύνεται, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «υποκείμενο», ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διατηρεί αρχείο, κατόπιν συγκατάθεσής του που δίνεται με την παρούσα, με σκοπό την ενημέρωσή του για τις δραστηριότητες της «εταιρείας» και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί η ενέργεια άλλως η υπηρεσία που πρόκειται να ζητήσει.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» διέπεται από τους κάτωθι όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν την παρούσα Δήλωση ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

ΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «εταιρεία» συλλέγει προσωπικά δεδομένα, κατόπιν της συγκατάθεσής του «υποκειμένου», αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στον καταστατικό σκοπό της και προς ενημέρωση του «υποκειμένου».

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» είναι η ενημέρωσή του αναφορικά με την δραστηριότητα της «εταιρείας» μας και η επεξεργασία αυτή γίνεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. Τα προσωπικά δεδομένα του «υποκειμένου» διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η ουσιαστική ενημέρωσή του, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η «εταιρεία» δεσμεύεται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Σας ενημερώνουμε ότι στις ιστοσελίδες της «εταιρείας» γίνεται χρήση μικρών αρχείων κειμένου (cookies) για λόγους χρηστικότητας, απόδοσης, βελτιωμένης λειτουργίας των ιστοσελίδων και διαφήμισης. Ενδέχεται να σας εμφανισθεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies.

Επισημαίνεται ότι η διαγραφή, αποκλεισμός, απόρριψη, απενεργοποίηση ορισμένων κατηγοριών cookies ενδέχεται να δυσχεράνει τη δυνατότητα παροχής ορισμένων υπηρεσιών ή/και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας.

Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των "cookies" που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Ακόμη, με τη χρήση των cookies μπορούμε να αναλύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και να σας παρέχουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται με την χρήση cookies αφορούν τις υπηρεσίες της «εταιρείας» μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχέση με αυτές και χρησιμεύουν στην βελτιστοποίηση της σύνδεσής σας και της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Τύποι Cookies υπό χρήση:
 1. Λειτουργικής Απόδοσης Cookies

  Τα cookies λειτουργικής απόδοσης χρησιμεύουν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, την πλοήγηση και τη χρήση, ενώ συλλέγονται και αναλυτικές πληροφορίες με βάση τις οποίες δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το «υποκείμενο». Τα cookies απόδοσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων της ιστοσελίδας της «εταιρείας».

 2. Cookies Λειτουργικότητας

  Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies λειτουργικότητας, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος, επιτρέπουν στο «υποκείμενο» να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες.

 3. Cookies Διαφήμισης

  Επιτρέπουμε τη χρήση cookies διαφήμισης στην ιστοσελίδα της «εταιρείας» μας, ώστε να επιτευχθεί η εμφάνιση διαφημιστικού περιεχομένου βάσει των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων του «υποκειμένου».

  Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα προς την «εταιρεία» μας και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του «υποκείμενο» με την προβολή σχετικότρων με τα ενδιαφέροντά του προτιμήσεων.

Το «υποκείμενο» διατηρεί τη δυνατότητα να διαγράψει τα αποθηκευμένα cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου και της ασφάλειας της μηχανής αναζήτησης και πλοήγησης που χρησιμοποιεί. Τυχόν διαγραφή των cookies δύναται να επηρεάσει την χρηστικότητα της ιστοσελίδας καθώς οι καταγεγραμμένες πληροφορίες θα διαγραφούν και πιθανόν να απενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει των στοιχείων που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες της «εταιρείας» μας, μπορείτε να αιτηθείτε την εξαίρεση σας επικοινωνώντας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30) 21090102016.

ΙV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο του «υποκειμένου» κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι αποκτά το «υποκείμενο» πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας, διάγνωσης των συστημάτων και για λόγους απόδειξης. Τα δεδομένα αυτά μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά προκειμένου να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες της «εταιρείας».

Νομική βάση της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP αποτελεί η παράγραφος 1στ του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας προκύπτει από τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από το «υποκείμενο» μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού μας και για τον οποίο συνελέγησαν, ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η «εταιρεία» μπορεί να τροποποιεί ή να αναθεωρεί την παρούσα Δήλωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με αντίστοιχη υποχρέωσή της να καταγράφει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης σε εμφανές σημείο, ώστε να λαμβάνει γνώση το «υποκείμενο», το οποίο διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης. Στην περίπτωση που το «υποκείμενο» δεν συμφωνεί με την οιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της παρούσας Δήλωσης, δύναται να αποστέλλει e-mail με το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30) 2109010016

VI. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «εταιρεία» θα χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για την υλοποίηση των σκοπών της «εταιρείας», όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

Η εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχει το «υποκείμενο» σε οποιουσδήποτε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις υποχρέωση διαβίβασης σε κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές / εισαγγελικές αρχές κ.λπ.).

Περαιτέρω, στη βάση της νομικής υποχρέωσης, τα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται βάσει των προσωπικών ρυθμίσεων απορρήτου και ασφαλείας της μηχανής αναζήτησης και πλοήγησης που χρησιμοποιεί το «υποκείμενο», η «εταιρεία» έχει τη δυνατότητα να συλλέγει στοιχεία που αφορούν τη σύνδεσή σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές, όπως ενδεικτικά τις δημόσια αναρτημένες πληροφορίες σας.

Σε περίπτωση που το «υποκείμενο» συνδεθεί μέσω ιστοσελίδας που διαχειρίζεται η «εταιρεία» μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές τρίτων, εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων και η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση αυτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ενημερώνουμε το «υποκείμενο» ότι έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας έχει παράσχει και υφίστανται επεξεργασία από την «εταιρεία» για την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας, αποθήκευσης ή συμπλήρωσης αυτών.

Επίσης, δικαιούται το «υποκείμενο» οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, περιορισμό ή εναντίωση στην επεξεργασία κ.ά. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να αιτείται τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του που υφίστανται επεξεργασία από την «εταιρεία» μας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί το «υποκείμενο» να αποστέλλει email με το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30) 2109010016.

Κατόπιν ελέγχου του σχετικού αιτήματος η «εταιρεία», εφόσον το αίτημα είναι σύμφωνο με την εκάστοτε νομοθεσία, θα προβαίνει εντός διαστήματος ενός μηνός στην ικανοποίησή του.

Υφίσταται πάντα η δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης αναφορικά με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου», κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail [email protected] ή στον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 2109010016.

Για οποιαδήποτε απορία ή για την χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας με αποστολή e-mail στην διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30) 2109010016.

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην περίπτωση που θεωρήσει το «υποκείμενο» ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475600
Ε-mail: [email protected]

IΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Εφόσον το «υποκείμενο» έλαβε πλήρη γνώση των όρων επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω Δήλωση, τα οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, και συμφωνεί με αυτούς, παρακαλούμε όπως δώσει την ρητή συγκατάθεσή του για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, κλικάροντας την ένδειξη που εμφανίζεται παρακάτω. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, μπορείτε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα, δίχως να κλικάρετε την κατωτέρω ένδειξη, γεγονός που συνεπάγεται την μη αποδοχή εκ μέρους σας.

«ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ»